Jordseminar – fagkunnskap om jord, og masser, og hvordan vi kan bruke mer stedegne masser.

15. februar 2019

Gjennestad Gartnerskole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Jordseminar - fagkunnskap om jord, og masser, og hvordan vi kan bruke mer stedegne masser.