Kurs i NS 3420 -ZK – Skjøtselsstandarden.

7. august 2019

Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Kurs i NS 3420 -ZK – Skjøtselsstandarden.