Kurset er NS 3420 – ZK Skjøtsel og drift av park – og landskapsområder, Standard Norge

5. oktober 2021
Kurset er NS 3420 – ZK Skjøtsel og drift av park – og landskapsområder, Standard Norge