NMBU Impulsforelesning , Gatenormalen for Oslo: Hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter?

10. februar 2022
NMBU Impulsforelesning , Gatenormalen for Oslo: Hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter?