NMBU impulsforelesning, Klimagassberegning av landskapsanlegg/Landskap LCA: Hva blir konsekvensene?

10. februar 2022
NMBU impulsforelesning, Klimagassberegning av landskapsanlegg/Landskap LCA: Hva blir konsekvensene?