NMBU, impulsforelesning: Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur, presentasjoner av de tre nominerte mastergradsoppgavene og prisutdeling ved Statsbygg

10. februar 2022
NMBU, impulsforelesning: Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur, presentasjoner av de tre nominerte mastergradsoppgavene og prisutdeling ved Statsbygg