Nye impulser i byutvikling og landskapsarkitektur, NMBU Økt bruk, ekstrem-nedbør og slitte stier. Hvordan tenke og planlegge for sti i fremtiden?

16. januar 2023
Nye impulser i byutvikling og landskapsarkitektur, NMBU Økt bruk, ekstrem-nedbør og slitte stier. Hvordan tenke og planlegge for sti i fremtiden?
© FAGUS

 

Postadresse:
Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo

Besøksadresse:
Sognsveien 220, 0863 Oslo

Org nummer: 986372660

Tlf: + 47 941 43 210