Nye impulser i byutvikling og landskapsarkitektur, NMBU, Sosial bærekraft i by- og tettstedsutvikling. Demokratiske byrom og brukermedvirkning

16. januar 2023
Nye impulser i byutvikling og landskapsarkitektur, NMBU, Sosial bærekraft i by- og tettstedsutvikling. Demokratiske byrom og brukermedvirkning