Plantevalg i grøntanlegg – hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

27. mai 2020

Plantevalg i grøntanlegg – hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?
Velkommen til to dager med spennende foredrag, omvisninger og diskusjoner om utvalgsarbeid og nye krav til plantematerialet i grøntanlegg.

Vitenparken, 23. og 24. september 2020

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?