Seminar Gjennestad , jord & masser, hvordan kan vi bruke mere stedegne masser ?

8. november 2019
Seminar Gjennestad , jord & masser, hvordan kan vi bruke mere stedegne masser ?