FAGUS styre

Styret i FAGUS består av seks medlemmer og to vara representantene sitter som representanter for våre tilslutta organisasjoner. Det avholdes seks styremøter i året.