FAGUS styre

Styret i FAGUS består av seks medlemmer og to vara der minst fire av representantene sitter som representanter for våre medlemsorganisasjoner. Det avholdes seks styremøter i året.

I 2019 består styret av følgende personer:

  • Tore D. Carlsen (styreleder), representant for naml
  • Ingrid Marie Eidsten (nestleder), representant for NGF
  • Elisabeth Schøttler (styremedlem), representant for BPI
  • Mona Vestli (styremedlem), representant for NLA
  • Frida Helland (styremedlem), representant for NGF
  • Ruben Høie (uavhengig representant )
  • Ole Lima (vara)
  • Tørres Rasmussen (vara)