30 år i norske hager! 

25. mars 2024

Siste dag i januar inviterte Norsk Naturgjødsel til gjødseldag med fabrikkomvisning for de som drifter kommunale grøntanlegg.  Kommunene Hå, Time, Sola, Klepp og Stavanger var godt representerte.  Direktørens gode vafler og god drøs rundt bordet.
Sammen med oss i Norsk Naturgjødsel var FAGUS var tilstede, og Grønn Vekst tok også turen for å møte kommunene i området.

Vi er nå inne i den travleste tida på året hvor lastebilene står i kø for å hente gjødsel.

Vietnam får og 5 fulle containere (140 tonn)med ren pelletert hønsegjødsel.

Baroniet Rosendal skal snart få sin årlige levering.

30 år med gjenbruk/ombruk/resirkulering av fjørfegjødsel har vært en spennende reise.

Nye produkter blir lagd i samarbeid med NLR Rogaland og på oppfordring av kunder.

Det kommer gjerne noe nytt i løpet av sesongen som vi nå jobber med, så følg med