Asak FLYT, et nytt permeabelt utendørsdekke designet av Snøhetta

11. januar 2023

Et stort problem i byer er overvann, som igjen leder til ødeleggelser på infrastruktur og bygninger. Disse stadig mer merkbare klimaendringene krever nye løsninger og produkter.

Med denne løsningen har vi skapt et system som gir landskapsarkitekter og entreprenører mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann der hvor folk ferdes og bor.