Asak Miljøstein utvider utvalget av BIM-objekter

28. februar 2022

For å forenkle prosjekteringen har Asak Miljøstein utarbeidet BIM-objekter av samtlige belegningsprodukter, både heller, belegningsstein og permeable belegningsstein.

I år er utvalget utvidet med de nyeste fargene, lansert i 2021 i samarbeid med KOI fargestudio og Dagny Thurmann-Moe. Det betyr at fargene Blek Terrakotta, Rød Terrakotta, Sand og Trøffel kan velges på alle formater av Asak Gangbaneheller, i tillegg til belegningssteinen Arena og Arena Dren beregnet for permeable dekker.

BIM-objektene er prosjekteringsverktøy som kan endres etter planlagt utforming. Det er mulig å flytte mønster slik at det går opp med fugeavstand og antall heller, noe som forenkler planlegging.  Produktenes teksturer ligger også inne i objektene, slik at man får en rask visuell fremstilling av produktet i planleggingsfasen. Det er også mulig å hente ut automatisk informasjon om produktene og hvilke mengder det er snakk om – noe som forenkler beskrivelsen.

BIM objektene kan lastes ned på asak.no – evt. oversendes ved henvendelse på asak@asak.no

Eksempel på ASAK Miljøsteins BIM objekter