Bergknapp AS ønsker å videreutvikle den moderne byen og imøtekomme dagens og framtidens utfordringer for eksempel ved å tilby lyngmatter og norskprodusert naturstein

5. juli 2021

Lyngmatter
Lyngmatter hjelper naturen å hente seg inn etter inngrep. Ved å rulle ut ferdige matter med lyng kan du få det fint rundt hytta igjen uten å vente flere år. De er frodige og med fine farger. Lyngmattene er skåret ut fra kraftlinjetraseer og hogstflater for å ikke medføre unødvendige inngrep i naturen. Mattene inneholder artene blåbær, tyttebær, krekling, røsslyng og flere mose- og lavarter.

Lyngmatter på bakke kan enkelt monteres på sandholdig mager jord, gjerne stedlig undergrunnsjord. 

Lyngmatter på skrå tak legges over 10–15 cm sandholdig mager jord.

Lyngmatter på flate tak. Over tekking legges beskyttelsesduk, 5 cm sortert lava, filtduk, 10 cm lettjord, og deretter lyngmatten.

Grasrota Nordstein blir forhandler av norskprodusert naturstein
Borsheim bygger ny fabrikk for produksjon av norsk naturstein. Dette er stein som allerede er tatt ut fra brudd, men som frem til i dag ikke har egnet seg for eksport og produksjon av fliser og benkeplater. Hele 95 % av uttaket deponeres. Borsheim utnytter denne steinen og med ny automatisert fabrikk vil de produsere naturstein for komplette uterom. Kapasiteten vil øke betraktelig og vi vil kunne levere til større prosjekter innen 2022. Kombinasjonen av automatisert fabrikk og bruk av stein som deponeres gjør at Borsheim og Nordstein vil tilby norsk naturstein til konkurransedyktige priser og med et langt lavere klimaavtrykk enn hva vi har sett tidligere i markedet.