Bergknapp leverer takhage

8. juni 2022

Forskningsparken (Oslo Science Park) har fått ny takhage som er bygget av Bergknapp og tegnet av Asplan Viak i perioden vinter/vår 2021/2022. Arealet er på 700 m² og bygget ligger i Gaustadalléen 21 i Oslo. Bygget rommer et stort antall kontorer og byggeier bestemte seg for å investere i en takhage for å få utnyttet taket på en fornuftig måte for sine leietagere.

Dette er et blågrønt tak med opphold og er et av de første i landet der man har kombinert et blågrønt tak med takterrasse.