Blomstertak- kunnskap om skjøtsel av grønne tak

15. mars 2022

Alle grønne tak trenger skjøtsel. Før du skaffer deg et grønt tak, må du gjøre deg kjent med hvordan det skal stelles.

Regelmessig omsorg gir gode forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid.
Særlig de 2-3 første årene er det viktig med jevnlig tilsyn for å sikre en god start.
Med et grønt, levende tak får man nyanser gjennom sesongen basert på årets klima. Ingen tvil om at grønne tak er dynamisk vakkert!

Blomstertak tilbyr nå tilsynsavtaler for våre bedriftskunder.

Les mer om skjøtsel og vårtips på vår nettside.