Blomstertak leverer sedummatter med biokull

7. oktober 2021
Sedummatter med biokull

Ønsker du å bidra tilat klimaendringene bremses?

Vi i Blomstertak og Veg Tech jobber stadig med nye løsninger og forbedringer for å fremme det grønne skiftet.
Vi gleder oss over at det finnes nye måter å komme nærme en av våre grunnverdier; respekt for miljøet og de kommende generasjonene.
Vi jobber for holdbare løsninger i hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Vi er enda noen skritt nærmere med biokull i sortimentet!

Hva er biokull?
Biokull er et organisk stoff rikt på kull og mineraler dannet ved pyrolyse av organiske rester i en nøye kontrollert produksjonsprosess og brukt som et klimapositiv jordforbedringsmiddel.

Vår med-eier Veg Tech var først ut i Norden med å dyrke sedummatter med biokull.
Et par år med testing har gitt fine resultater og i 2020 ble hele produksjonen tilsatt biokull.
Det betyr også at vår norske produksjon også dyrkes med biokull.

Hva betyr det for deg at sedummattene inneholder biokull?

  • Minsker CO² utslipp.
  • Mindre skjøtselskostnader da sedummattene får økt jordforbedring og mindre næringslekkasje.
  • Hver m² bidrar på en karbonvask tilsvarende 1,1 kg CO²-utslipp.

Vi er entusiastiske og ser frem til denne reisen, som både sparer kundene våre for kostnader og i tillegg gjør verden enda mer grønn og levende!

www.blomstertak.no