Derfor fører Ulefos klimaregnskap og EPD

5. desember 2022

 

 

Skal vi bremse klimautfordringene og nå FNs bærekraftsmål, må vi ha et forhold til de menneskeskapte utslippene som påvirker kloden vår. Derfor fører Ulefos klimaregnskap og EPD, fordi det gir oss nyttig innsikt i produktets og virksomhetens klimapåvirkning.

 

Ulefos klimaregnskap er vurdert etter scope 1 og scope 2 etter Greenhouse Gas Protocol, og måles hvert år. Klimaregnskapet er et nyttig verktøy som gir oss oversikt over vårt faktiske forbruk ved Jernværket på Ulefoss. På denne måten får vi kartlagt hvilke aktiviteter som forårsaker CO2-utslipp.

 

Ulefos EPD måles hvert femte år, og handler om miljøprofilen til produktene produsert i seigjern på Jernværket. Den sier noe om hvilke materialer som er brukt, produksjonsprosessen, energiforbruket og transport fra oss til kunde. Den nyeste utgaven ble utarbeidet i 2021.

 

Sammen fungerer klimaregnskapet og EPDen som et nyttig verktøy i valg av leverandør, fordi dokumentene gir et helhetlig bilde av produksjonen og produktene.

Les mer om hvorfor vi fører klimaregnskap og EPD