Drift- og vedlikeholdsveileder for overvannssystemer fra Storm Aqua

10. mai 2023

Det finnes i dag mange forskjellige overvannsløsninger som kan bidra til å håndtere overvann. Disse kan kombineres til et overvannssystem for et byggeprosjekt. Å holde oversikten når flere løsninger er satt sammen til et system og sikre at de blir driftet og vedlikeholdt på en effektiv måte, kan være utfordrende. Det kompliseres av at det kan være flere leverandører. 

Storm Aqua arbeider med overvannshåndtering og vi er opptatt av at løsninger skal være robuste og bærekraftige. Vi har det siste året arbeidet mye med drift og vedlikehold. Vi kan nå tilby å utarbeide drifts- og vedlikeholdsveiledere for overvannssystemer, herunder å utarbeide en syntese som kan brukes som grunnlag for kontrakt med driftsselskap. 

Vi søker nå kontakt med aktører som kunne tenke seg å få utviklet FDV-dokumentasjon for et overvannssystem. 

Mer informasjon her