Grønn Vekst, Norges største jordprodusent arbeider med sirkulærøkonomi i praksis!

5. februar 2022

Grønn Vekst AS er Norges største håndterer av slam, biorest og kompost fra offentlig eide anlegg. Vi produserer også kvalitetsprodukter basert på restprodukter, og er i dag Norges største jordprodusent. Vi driver aktivt forsknings og utviklingsarbeid hvor fokuset er å utnytte organiske avfallsressurser til gjødsel og jord.

Jordprodukter fra Grønn Vekst kjennetegnes av høy kvalitet, og i produktporteføljen finner du et bredt spekter innen jord, gjødsel og jordforbedringsprodukter basert på organiske ressurser. Totalt tilbyr vi i dag over 13 ulike Grønn Vekst-produkter. 

Grønn Veksts kjernekompetanse er kunnskap om jord og mikroliv, som er en forutsetning for at planter og dyr trives. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt i bevisstheten om at en sunn jord er grunnlaget for alt liv. Vi ønsker å skape en fruktbar jord – som igjen gir sunne planter og ren mat. «Vi gir deg en levende jord» er vårt slagord og vår visjon.

I 2021 hadde selskapet en omsetning på ca 100 millioner, og har rundt 20 ansatte.