LIGOS- norsk pyntegrønt

2. november 2022

Vi er midt i høysesongen for leveranse av bar og kranser. Månedsskifte november/desember passerte vi 200 tonn med bar for i år. Vi leverer mye til kirkegårder/kirkelig fellesråd, anleggsgartnerfirma og andre som har skjøtselansvar for gravplasser og grøntanlegg. Siden vi klipper på felt etablert og planlagt for klipping, kan vi høste effektivt og levere i hele landet til konkurransedyktig priser.

Vi har egenproduksjon av edelgran til klipp og egen produksjon av kranser og dekorasjoner. Vi merker større interesse for komposterbare kranseprodukter, og leverer det il de som ønsker det. Frem til ca 15 desember er vi travelt opptatt med å lage og levere slik at de som ønsker skal få kranser laget i Norge med norske varer

Utover i november og desember går det mer i ordinære kranser og kristorn