Mirakelproduktet biokull i produkter fra Blomstertak AS

9. mars 2023

Blomstertak AS satser på videreutvikling av produkter for hele tiden å kunne tilby de beste og mest bærekraftige løsningene i markedet. Derfor brukes nå biokull som en jordforbedrende og klimasmart komponent i alle våre anerkjente sedummatter.

Mirakelproduktet biokull produseres i Veg Tech AB sitt pyrolyseanlegg, der rester fra lokal skogsindustri varmes opp med begrenset tilgang på oksygen. På den måten bindes karbonet istedenfor å slippes ut i atmosfæren. Dette gir kontroll på råvarer som igjen gir en jevn og høy kvalitet. I tillegg står dette pyrolyseanlegget for oppvarming av kontor og lagerlokaler.

Biokullet, som i praksis er en svamp, legges i flytende gjødsel for å mettes med næringsstoffer, før det blandes i substratet til sedummattene. Ved å blande ladet biokull i sedummattene oppnås følgende: Høyere vannopptak, forbedret jordstruktur med økt oksygentilførsel, høyere mikrobiell aktivitet, økt mineral- og næringsinnhold og mindre næringslekkasje.

Biokullets miljøpåvirkning er dokumentert i Environmental Product Declaration (EPD) for sedumsystemer til tak og terreng (Veg Tech AB 2023)

Les mer på vår nettside. www.blomstertak.no