Storm Aqua AS -håndtering, rensing , bruk og transport av overvann

2. juni 2021

 


Bildet viser Stangeland Arena har naturbaserte og tekniske overvannsløsninger.

 

 For tiden arbeides det med temaet forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. De siste årene er det kommet mange nye løsninger på markedet, men vi registrerer at drift og vedlikehold i en rekke tilfeller henger etter, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. 

Ulike overvannsløsninger innarbeides i et prosjekt og de kan være naturbaserte eller tekniske eller en kombinasjon av begge. Noen ganger er ulike leverandører involvert. Vi får tilbakemeldinger om at sluttbrukeren ofte har utfordringer med å forstå hvordan overvann håndteres i de ulike løsningene og hvordan de skal driftes og vedlikeholdes. Dersom det ikke blir gjort, er det en risiko for at overvannssystemet ikke fungerer som planlagt etter noen år.

 Storm Aqua ønsker å bidra til at overvannsløsninger blir bærekraftige. Blant annet er selskapet en av partnerne i et prosjekt som nylig fikk støtte fra regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021 til prosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger».