Storm Aqua AS kan nå også bistå med systembeskrivelse og system FDV for overvannsløsninger

3. mai 2022

Naturbaserte overvannsløsninger bidrar til å redusere avrenning av vann på overflaten og de er viktige verktøy for klimatilpasning. De skal imidlertid også vedlikeholdes for å opprettholde sin funksjon.

Vi registrerer at vedlikehold ofte henger etter, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. Dette understøttes av en nylig rapport fra klyngen Construction City som konkluderer at det er et stort behov for å forbedre forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger: https://constructioncity.no/article/ny-klyngerapport-om-baerekraftige-overvannslosninger

Storm Aqua har gjennom de siste åtte årene utviklet en rekke tjenester og produkter innen overvann. Storm Aqua kan nå også bistå med å utarbeide systembeskrivelse som-bygget og system FDV for overvannsløsninger. Les mer på våre hjemmesider: https://stormaqua.no/tjenester/radgiving/