LOG har overvannsløsninger som utnytter regnvannet som en ressurs!

6. september 2021

Høstsesongen er i gang og et av de største problemene som oppstår er overvann. Å utnytte regnvann som en resurs har ikke vært så enkelt tidligere. Vår løsning er «Savaq» som tar seg av vann fra tak- og asfalterte overflater og brukes til vanning lokalt i omkringliggende grøntområder, blomsterbed og plantefelt. Savaq kan både integreres i eksisterende regnvannssystemer eller utformes som en del av en stormvannsløsning med forskjellige funksjoner.

Noen av fordelene med Savaq er vannbesparelse, gir bedre vekstvilkår for plantene, er vedlikeholdsfritt og i tørkeperiodene fungerer det like bra med manuell påfylling.