Klimaregnskap

19. desember 2012

Statsbygg har utviklet et gratis, web-basert verktøy for beregning av byggeprosjekters klimaspor eller karbonfotavtrykk, i et livsløpsperspektiv (60 år).
Versjon 4 av verktøyet ble lansert i oktober 2012. Interessant for grøntanleggssektoren i den nye versjonen er modulene for tomtevalg og uteområder. Disse modulene har Statsbygg og Miljøverndepartementet samarbeidet om.
Dette er første versjon av modulene for tomtevalg og uteområder og denne type klimagassberegninger for grøntanleggssektoren. Vi håper at verktøyet etter hvert kan utvikles til å omfatte flere elementer i uteområder. Nå omfatter modulen for uteområder etablering og drift av faste og løse dekker og etablering og skjøtsel av grasarealer.

Foto: Hege Abrahamsen
Forfatter:
Hege Abrahamsen
Utgivelsesår:
2012
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
10