Slåttemark

1. april 2015

Slåttemark hører til de mest artsrike naturtypene i Norge. Dette FAGUS Fakta forteller om denne kulturmarkens historie, hva som kjennetegner naturtypen og hvordan den bevares. Artikkelen er også å finne i rapporten Viltvoksende vegetasjon til grøntanlegg og hager. Artiklene i rapporten vil under løpet av våren legges ut som FAGUS Fakta for å øke tilgjengeligheten

Foto: Ingvild Austad
Forfatter:
Ingvild Austad
Leif Hauge & Liv Norunn Hamre
Utgivelsesår:
2015
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta