Bekjempelse av kanadagullris

1. september 2010

Kanadagullris er en flerårig plante i rask spredning, særlig langs vei, jernbane og andre arealer som ikke skjøttes regelmessig.

Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
6
Sideantall:
5