Bekjempelse av kjempebjørnekjeks

19. mars 2009

Riktig behandling til rett tid er viktig for å få kontroll på uønskede fremmede arter.
Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum blir 1,5 – 5 m høy. Planten er to- eller flerårig og spres med frø, noe hver plante produserer store mengder av. I spiringsåret vokser det kun frem en rosett. Planten får stengel og blomstrer først et eller flere år senere. De dør som regel etter blomstring. Arten er i spredning og representerer et miljøproblem fordi den skygger ut alle andre planter der den etablerer seg. Dette gjør at artsmangfoldet reduseres sterkt. Plantesaft kan, i kombinasjon med sollys, gi forbrenningsskader på hud. Det er derfor viktig med god bekjemping i områder hvor folk ferdes.

Foto: Agnes Lyche Melvær
Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Bård Bredesen
Ivar Holtan
Tore Felin
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2