Bekjempelse av kjempespringfrø

27. mai 2009

Riktig behandling til rett tid er viktig for å få kontroll på uønskede fremmede arter.
Kjempespringfrø Impatiens glandulifera blir 70-200 cm høy. Planten er ettårig og spres kun med frø. En enkelt plante kan produsere 4000 frø. Den modne, grønne frøkapselen åpner seg ved berøring og kaster frøene opp til 4-6 m. Stengelen er svært saftfull og sprø med mørkegrønne blader som er motsatte eller tre i krans. Blomstene er røde til rosa, og kan bli hvite, med grov, rett spore. Planten har et svært grunt rotsystem.

Kjempespringfrø er i Norsk svarteliste 2007 vurdert til å utgjøre høy risiko mot stedegent biologisk mangfold.

Arten er i rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette bestand som skygger ut andre planter. På den måten kan den endre vegetasjonen langs vassdrag og true andre arter. I tette bestand uten undervegetasjon kan erosjon oppstå når plantene visner ned etter den første høstfrosten.

Foto: Agnes Lyche Melvær
Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Bård Bredesen
Tore Felin
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
4