Bekjempelse av parkslirekne

1. september 2010

Parkslirekne er en storvokst staude som blir opptil 2 m høy og danner tette bestand. I løpet av vekstsesongen kan både fragmenter av greiner og jordstengler bidra til spredning til nye voksesteder. Bekjempelsen er krevende, og metoder som virker på parkslirekne kan brukes på alle de store slirekneartene.
Parkslirekne står på den internasjonale lista over de 100 verste invaderende fremmede arter.

Foto: Agnes Lynche Melvær
Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
9
Sideantall:
6