Bekjempelse av russekål

1. september 2010

Russekål Bunias orientalis er i rask spredning i Sør-Norge og langs kysten nord til Polarsirkelen. Den etablerer seg spesielt i veganlegg, men kan også opptre invaderende på eng, skrotemark og strandarealer. Dette FAGUS Fakta er resultat av et samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Forfatter:
Bård Bredesen
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
6