Bekjempelse av teger på rododendron

8. juni 2004

Voksne lyngteger, også kalt rododendronteger (Stephanitis-arter) er 3.5 mm lange, lysegule og har brede vinger. Eggene legges om høsten langs midtnerven på yngre blad. De overvintrer, og larvene klekker på våren.

Forfatter:
Anette Sundbye
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
1