Bie søker blomst

3. november 2015

Bier flyr flittig fra blomst til blomst for å finne mat; pollen til barna, nektar til de voksne. Deres helse er avhengig av kvalitet, det vil si variert og giftfri kost.
Og kvantitet, fra den tidligste gåsunge til høstens siste solhatt.

SESONGHJULET – Bie søker blomst – er tips til variert og næringsrik mat for bier.
Biene, dvs villbier, humler og honningbier, sammen med blomsterfluer og sommerfugler, sørger for bestøvning av opptil 1/3 av alle matvekster. Flere andre vekster som biene bestøver er fôr for husdyrene våre. Dermed er totalt rundt 80% av matbordet vårt påvirket av insektenes arbeid.
Antall bier globalt er i dramatisk nedgang. I flere land er opptil halvparten av alle biene døde eller forsvunnet.
Årsakene er flere; pestisider, monokulturer, stress, smitte, sykdommer. Mangel på variert og giftfri kost regnes som en av hovedårsakene. Biedøden har enda ikke nådd Norge, men faren er høyst reell.
Sesonghjulet Bie søker blomst gir tips til forlengelse av bienes sesong, med et mangfold av nektar- og pollenrike planter, fra tidlig vår til sen høst. Biene trenger blomster med åpne kronblader så tilgjengeligheten til matfatet er god. De bruker både lukt- og synssansen for å finne mat. Farvesynet er godt og biene søker særlig mot blå blomster, men også mot blomster som ser hvite ut for oss, men i virkeligheten består av en rekke ultrafiolette nyanser.

Sesonghjulet Bie søker blomst er utarbeidet av ByBi – urban birøkt v/ Ragna Ribe Jørgensen Hageselskapet Nordstrand v / Sigrid-Ann Mortensen, og Abels Hage v/ Agnes Lyche Melvær.

Foto: Hege Abrahamsen
Forfatter:
Melvær
Jørgensen
Mortensen
Utgivelsesår:
2013
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
3
Sideantall:
2