Bruk av avløpsslam og kompost i anleggsjord

10. juli 2007

Innblanding av avløpsslam, slamkompost og matavfallskompost ved produksjon av jord. Store ulikheter i virkning, men alle bidrar til å senke behov for gjødsel.
Flere produsenter av anleggsjord tar utgangspunkt i regelverket og mengdebegrensningene som er angitt i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav når de doserer organisk avfall. Forskriften setter en maksimal grense på 30 volumprosent organisk avfall. For noen typer avfall går det greit å bruke så store mengder, mens avløpsslam og matavfallskompost som oftest er så næringsrike at 30 volumprosent blir alt for mye. I forskningsprogrammet ”Recycling organic waste – effects on soil quality, plant nutrient supply, and environmental impact” undersøker Bioforsk Jord og miljø ulike virkninger av oganisk avfall til blant annet grøntanleggsformål.

Forfatter:
Trond Knapp Haraldsen
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
9
Sideantall:
2