Driftsbudsjetter og vedlikehold i landskapsarkitekturen

17. september 2013

Tørre fontener, gjengrodde parker, farlige lekeplasser, døende gatetrær, ødelagte benker og fulle søppelkasser – avisene er fulle av beskrivelser av forfall i det offentlige rom. Hvorfor er det slik? Og hva gjør vi med det?
Årlig investeres det millioner, ja milliarder, på å oppruste byer og tettsteder i Norge. Men samtidig ser vi at mange anlegg forfaller, eller mangler den skjøtselen som skal til for at de skal framstå slik de var planlagt. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, og langt i fra bærekraftig.
Landskapsarkitekter og arkitekter er viktige aktører i utformingen av våre felles uterom. Vi må også engasjere oss for å sikre en forsvarlig forvaltning av områdene.
Gjennom 25 år som planlegger og forvalter av parker og friområder i Oslo har jeg gjort meg opp noen tanker rundt dette.

Foto: Hege Abrahamsen
Forfatter:
Reidun Stubbe
Utgivelsesår:
2013
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
9