Dynamisk montering med natursteinbelegg med settelag av finsingel

5. april 2005

Belegg av naturstein; gatestein, heller og plater settes best i knuste steinmasser uten finstoffer.
Vi begynner å få mange års erfaring, også i Norge, ved benyttelse av dynamisk montering av natursteinbelegg hvor finsingel i fraksjoner 2-8 mm har blitt benyttet som settelag.

Forfatter:
Knut A. Thorvaldsen
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
1