Elg og rådyr i hager og grøntanlegg

1. juni 2004

I hager og grøntanlegg som grenser mot skog og utmark kan elg og rådyr utgjøre et stort problem. Planter er enten mat eller noe å feie horntapper mot. For å unngå beiting er det viktig å velge lite velsmakende planter. Men vær klar over at dersom matmangelen blir stor i løpet av vinteren er det meste spiselig! Plantevalg og fysiske tiltak må tas med i planleggingen av et anlegg. Nedenfor er det nevnt noen momenter for planleggeren.

Forfatter:
Inger Hilmersen
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
1