En veileder for kostnadseffektiv skjøtsel i vakre grøntanlegg

Forfatter:
Camilla Zeighami
Veileder er utarbeidet som en del av masteroppgave ved institutt for landskapsarkitektur, NMBU
Utgivelsesår:
2022
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:

FAGUS Fakta