Etablering på undergrunnsjord

3. januar 2006

I ulike situasjoner kan det være aktuelt å etablere vegetasjon direkte på undergrunnsjord som er blottlagt etter inngrep i landskapet. Det kan være at det ikke er tilstrekkelig mengde toppjord tilgjengelig eller at man ikke å benytte toppmassene på grunn av ugrasproblemer. Enkelte ganger er det av økonomiske årsaker heller ikke aktuelt å kjøpe jord fra jordblandeverk. FAGUS rådgivning har mottatt flere spørsmål som går på om det finnes arter som kan etableres direkte i undergrunnsjord. Svaret er et ubetinget ja. Imidlertid vil resultatet kan bli noe uforutsigbart og variere sterkt med så vel planteslag som jordart, jordstruktur og klima. Temaet er stort og bare noen hovedpunkter vil bli tatt opp her.

Forfatter:
Per Anker Pedersen
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
1