Fjerning av trær med ringbarking og stubbebehandling

9. oktober 2007

Oppslag av trær, også etter felling, kan utgjøre et stort problem i skjøtsel av grøntanlegg.
Grunnen til at mange trær har så god spredningsevne er deres naturlige evne til formering. Noen ganger kan trærnes spredning bli i største laget, for eksempel på friarealer. Dersom tiltak ikke settes i verk kan resultatet bli at området gror igjen.

Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
13
Sideantall:
1