Fremmede prydplanter kan bli invaderende

1. april 2011

Det sterkest økende elementet i den norske floraen er forvillede prydplanter. Bevisst innførte arter har ofte større sannsynlighet for å kunne etablere seg enn arter som kommer tilfeldig, fordi vi ved bevisst introduksjon velger arter vi mener har potensial for å klare seg på sitt nye voksested. En rekke nettsteder gir oversikt over hvilke planter som har blitt invaderende i våre naboland. Benedikte Watne Oliver gir en oversikt over disse og over hvilke arter som har vist seg problematiske over større geografiske områder.

 

Forfatter:
Benedikte Watne Oliver
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
6