Gjødsling i Grøntanlegg

2. januar 2020

GJØSLING I GRØNTANLEGG
Av Agnar Kvalbein, FAGUS-rådgiver

Grøntanlegg kan inneholde svært ulike planter, og de kan være nyetablerte og små eller fullvoksne og gamle. Derfor kan noen bli provosert når de finner en gjødslingsveiledning omfatter alle grønt- anleggsplanter. Jeg prøver meg likevel.

Plantenes næringsbehov
Alle høyerestående planter vokser godt med den samme blandingen av næringsstoff. Denne ideelle blandingen er angitt i tabell 1. Mer om gjødsling

og bakgrunnen for tabellen finner du i NIBIO-boka
«Optimal gjødsling av planter» som kan lastes ned fritt fra nettet.

Tabell 1. Planters næringsbehov sett i forhold til nitrogen (=100). Behovet for klor og nikkel er utelatt fordi disse næringsstoffene i praksis ikke må tilføres.

Riktig gjødsling er å sørge for at plantene får alle disse næringsstoffene. Ved å variere gjødselmeng- den kan vi bremse veksten eller øke den. Hvor fort plantene kan vokse er bestemt av plantenes gene- tiske vekstpotensial og vekstfaktorer som tempe- ratur, lys og vanntilgang.

I en etableringsfase er det som regel smart å gi så mye næring at plantene vokser maksimalt og fyller den plassen de skal ta i anlegget. Deretter reduse- res gjødslingen for å gi bedre rotutvikling og bedre blomstring.