Gode storstauder til offentlige anlegg

8. mai 2007

Her er gode, konkurransedyktige stauder, men vær oppmerksom på at skogskjegg, Aruncus dioicus, står på Artsdatabankens svarteliste.
Med storstauder mener vi høye, kraftige stauder. De med store, grunnstilte blad er mest aktuelle fordi de konkurrer best med ugras. Andre kan ha så tett og kraftig vekst at de med hell kan brukes. Aktuelle bruksområder kan være som solitærplanter, i grupper som alternativ til busker, eller i rabatter, og da gjerne i kombinasjon med lavere markdekkende vekster. Her er noen eksempler på storstauder vi med fordel kan bruke mer i bruk i anlegg.

Forfatter:
Eva Vike
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
2