Gröna lungor är viktiga i förtätningstider

3. januar 2011

I den förtätningstid som råder är det viktigt att bevara och skapa platser där folk
som bor och vistas i städer kan slappna av och återhämta sig från stress. Naturen
har en unik förmåga till att skapa rum för återhämtning. I stadsmiljö blir naturen
tillgänglig via parker, det är därför avgörande hur parker utformas för att
invånarna ska uppleva trivsel och möjlighet till återhämtning.

Foto: Helena Nordh
Forfatter:
Helena Nordh
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
2