Gras og urter i veikanten

12. april 2005

De fleste spørsmålene jeg har fått fra abonnenter gjennom FAGUS Rådgivning handler om
problemstillinger angående etablering av grasvegetasjon langs veg. Dette gjelder både
sentrumsnære veger og der vegen går gjennom mer ”uberørt” natur. Det som går igjen er ønske om å etablere gras som ikke skiller seg nevneverdig ut i vekst og farge i forhold til tilstøtende arealer. Videre er det et mål at graset skal hindre erosjon og av økonomiske grunner helst være ”vedlikeholdsfritt”.

Forfatter:
Odd Andersen
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
1