Gras på vanskelige steder

6. mars 2007

Skygge, erosjon, slitasje, karrig jordsmonn – arter av gress må velges med omhu.
De omkring 1000 artene og 20 slektene av gras som er kjent på jorden har svært ulike egenskaper. Flere av grasartene er blant de viktigste matprodusentene for oss mennesker og gras er det viktigste fôret for husdyrene våre. Gras som dekker de største landarealene i naturen, i grøntanlegg og idrettsanlegg. Gras armerer jord og hindrer erosjon.
Naturen leger alle sår. Når vi mennesker eller naturkreftene lager åpninger i overflaten, setter naturen straks inn tiltak for å dekke disse sårene med vegetasjon. Når det er gode vekstforhold, der alle vekstfaktorene er ideelle og det finnes en rik frøbank i jorden, vil det gå rimelig kjapt å dekke overflaten igjen. Med vanskeligere vekstforhold tar det lengre tid og vegetasjonen må da ha en annen artssammensetning. Gras er som oftest den viktigste plantegruppen i slike situasjoner

Forfatter:
Odd Andersen
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
2