Grøntanleggsforvaltning i Norge

14. september 2015

Våre grønne anlegg er av stor betydning for befolkningens trivsel og helse. Når våre byer fortettes blir de grønne områdene alt viktigere. Det er grøntanleggsforvaltningenes oppgave å bevare og vokte det grønne, men hva er status for de norske forvaltningene?

Masteravhandlingen «Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner : status og utvikling (1989-2014)» tar for seg 25 år av fagområdets historie, og gir en innblikk i forvaltningenes organisering, økonomi og kompetanse. Dette FAGUS Fakta er en sammenstilling av masteroppgaven.

Foto: Maria Durucz
Forfatter:
Maria Durucz
Utgivelsesår:
2015
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta