Grøntanleggsforvaltning i Norge

14. september 2015
av Maria Durucz

Våre grønne anlegg er av stor betydning for befolkningens trivsel og helse. Når våre byer fortettes blir de grønne områdene alt viktigere. Det er grøntanleggsforvaltningenes oppgave å bevare og vokte det grønne, men hva er status for de norske forvaltningene?

Masteravhandlingen «Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner : status og utvikling (1989-2014)» tar for seg 25 år av fagområdets historie, og gir en innblikk i forvaltningenes organisering, økonomi og kompetanse. Dette FAGUS Fakta er en sammenstilling av masteroppgaven.

Foto: Maria Durucz
Forfatter:
Maria Durucz
Utgivelsesår:
2015
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta