Hagearkeologi – hva er det?

3. desember 2012

Hagearkeologi er i Norge en forholdsvis ny tilnærming til kunnskap om historiske hager og parker. Gjemt i jorden kan det ligge mye bevart som kan fortelle om materialbruk, anleggsteknikk og utforming av flere utviklingstrinn i et anleggs historie. Tidligere grusganger, rester av belegninger, fundamenter og ulike typer dyrkingslag, til og med plantehull er eksempler på funn. Det er også mulig å finne frø og bevarte plantedeler, særlig i sedimentene i eldre dammer.

Foto: Bjørn Anders Fredriksen
Forfatter:
Bjørn Anders Fredriksen
Utgivelsesår:
2012
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
3
Sideantall:
6